content top

મારા પતિ પિટિશન રદ કરે તો વિઝા મળે?

Read More on “મારા પતિ પિટિશન રદ કરે તો વિઝા મળે? (વિઝા એ ટુ ઝેડ)” as published in the Sandesh daily.

Read the dugg story.

વિઝા એ ટુ ઝેડ – મૌલિન રમેશ રાવલ

  • મારાં લગ્ન અમેરિકન સિટિઝન સાથે થયાં છે. મારા પતિએ મારા માટે પિટિશન કરેલી પણ હવે એ એવું કહે છે કે આપણી વચ્ચે મતભેદ છે. માટે પિટિશન કેન્સલ કરવી છે. શું ખરેખર એ પિટિશન કેન્સલ કરી શકે? કેન્સલ કરે તો મારે અમેરિકા જવા શું કરવું? મારો ભાઈ અમેરિકામાં છે. તેના પદવીદાન સમારોહમાં હાજરી આપવા માટે વિઝિટર વિઝાની માંગણી કરી તો એ પણ રિજેક્ટ કર્યા છે. શું કરવું?

Comments are closed.